image_pdfimage_print

Gebed
Elke relatie waarin niet gepraat wordt, loopt op niets uit; tussen man en vrouw gaat het dan mis, tussen ouders en kinderen loopt het fout. Met elkaar communiceren is van LEVENsbelang.

Zo geldt dat ook voor onze relatie met God. Het gebed is de motor van het geestelijk leven, waardoor je relatie met Jezus wordt versterkt. Alle grote mannen en vrouwen in de Bijbel, waren mensen van gebed. Het gesprek met God was voor hen belangrijk.

Waarom bidden?
In de Bijbel komt het werkwoord bidden meer dan 200 keer voor. Dat betekent dat het gebed een essentieel onderdeel van het geloofsleven is.

Bidden is de motor van ons geestelijk leven

  • We zijn allemaal druk met van alles en nog wat. Vaak zo druk dat het gebed erbij in schiet, terwijl juist de tijd om te bidden de best bestede tijd van de dag is! Laat je niet verleiden tot een leven zonder gebed. Een leven zonder gebed wordt al gauw een krachteloos, teleurstellend leven. Je persoonlijke relatie met Jezus wordt inniger door twee onlosmakelijke dingen: de Bijbel lezen en bidden. Het brengt je dichter bij Jezus Christus.
    Ik bid dat het geloof dat u met ons deelt u een dieper inzicht geeft in al het goede dat ons nader tot Christus brengt
    (Filemon 1:6).
  • God verbindt beloften aan het gebed:
    U krijgt niets omdat u niet bidt (Jakobus 4:12)
    Wie geloof heeft, krijgt alles waar hij in het gebed om vraagt. ( Mattheüs 21:22)

Betekenen deze teksten dat je alles krijgt wat je bidt? Nee, niet altijd. Het is niet zomaar allemaal makkelijk te regelen; wij vragen en God geeft ons het gewenste antwoord. God kan andere plannen hebben met ons leven, plannen die wij vaak achteraf zien of begrijpen.
God kan ook andere antwoorden geven dan wij willen. Maar hoe dan ook, als we Hem ergens om gebeden hebben, Hem er dus bij hebben betrokken, mogen we erop vertrouwen dat Hij erbij is.

Hij neemt lang niet altijd zomaar patsboem onze moeilijkheden weg. Soms wil Hij ons juist door die problemen iets leren. Hij geneest. Helaas niet iedereen, maar is Hij bij ons in onze zorgen. Dan wordt het ondraaglijke draagbaar en krijgen we vrede met de weg, die Hij met ons gaat.

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. (Filippenzen 4:6-7)

Elke dinsdagochtend van 8:45 tot 9:30u in het Kruispunt (jan t/m juni ) en in de Regenboog (juli t/m dec) en iedere woensdagavond van 19:00 tot 19:45 uur (in het Kruispunt (juli t/m dec) en van de Regenboog (jan t/m juni)) komen de gebedsgroepen bij elkaar om samen te bidden. Dat doen we in verschillende vormen.

Sinds een aantal jaren doen we in januari mee met de landelijke gebedsweek. Dat doen we samen. Het thema voor 2019 is: “Recht voor ogen”

We nodigen iedereen uit om ook (eens of vaker) samen met anderen te bidden. Waarbij we niet vergeten ook te danken voor het goede wat we van onze God hebben ontvangen.

U hoeft niet zelf hardop mee te bidden. Aanwezigheid wordt ook bijzonder op prijs gesteld. U kunt dan ook gebedsonderwerpen noemen, zodat andere daarvoor kunnen bidden. Gebedsonderwerpen kunnen ook per mail worden gestuurd naar: gebed.kerkingenderen@gmail.com of doorgegeven worden aan een van de leden van de gebedsgroep of de predikant. Met de gebedsonderwerpen en gegevens van mensen wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan. Ook als u of jij niet op dinsdag of woensdag kunt komen, maar wel op een andere dag in de gelegenheid bent, laat ons dat dan weten. Er is ook een gebeds-app, waardoor we in staat zijn snel te reageren.