Aanmelden kerkdiensten

Beste gemeenteleden,

Met de versoepeling van de Corona-maatregelen hebben we de afgelopen weken al diensten kunnen vieren. Ook voor de maand augustus kunnen we maximaal 60 mensen uitnodigen en zullen we alle ochtenddiensten weer zelfstandig vieren, de avonddiensten zullen we gezamenlijk met de gereformeerde kerk en om en om in beide kerkgebouwen houden. Voor de gezamenlijke diensten geldt dat beide gemeentes de helft van het aantal beschikbare plaatsen kan gebruiken. Om iedereen een kans te geven om de diensten willen we net als in juni en juli een aanmeldingssysteem gebruiken. Via bijgevoegd  formulier kunt u per zondag aangeven welke diensten u wilt bijwonen. In de ochtenddienst zal er ook oppas zijn en elke 2e en 4e zondag zal er ook kindernevendienst (KND) zijn waarbij de kinderen dan voor de dienst al naar de kindernevendienst gaan en daar de hele dienst ook blijven. Op het formulier kunt u ook aangeven of u gebruik maakt van de oppas en/of KND. Kim van Wijlen regelt de organisatie en verwerking van het formulier. Naast het formulier kunt u ook direct contact zoeken met Kim via email ( kim_van_wijlen@hotmail.com) en telefoon ( 0622869721) en doorgeven welke voorkeur u heeft dan wordt dat ook meegenomen. Als u uitgenodigd bent voor een dienst krijgt u per mail of per brief een uitnodiging voor de betreffende dienst. Mocht u verhinderd zijn of klachten hebben (verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts) wilt u dat dan uiterlijk op vrijdagavond doorgeven dan kunnen we nog iemand anders uitnodigen voor de betreffende dienst. We hopen en bidden dat we weer met velen de diensten mogen vieren!

De kerkenraad.

Link naar formulier: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwd6xoqlLIv81VBqqt0Jfzr93I5Zs9O77OkKEO7aOCsbxqHg/viewform?usp=sf_link