Home


Welkom bij de Hervormde gemeente Genderen.

Diensten zondag 27 september
9.30 ds. J.T. de Koning, Alpen a/d Rijn
18.30 prop. J.J. de Haan, Woerden

Kerkauto 9.30 A. Thur (351156), 18.30 M. van Wijk (352242)

Kinderoppas Eline van de Wetering, Shifra Smelt

Collecten De diaconiecollecte is bestemd voor Traverse Tilburg. Deze organisatie zet zich in voor mensen die dakloos zijn of dakloos dreigen te raken. Met begeleiding en opvang probeert Traverse de neerwaartse spiraal waar deze mensen vaak in zitten te doorbreken en samen te zoeken naar een nieuwe, hoopvolle toekomst. Daarnaast wordt uw bijdrage gevraagd voor de kerk en eredienst. Bijdragen kunt u in de kerk bij de uitgang in de collectezakken doen of overmaken naar: NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen en NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen.

Aanmelden kerkdiensten oktober: Om iedereen een kans te geven om de diensten te kunnen bijwonen, willen we net als in de afgelopen maanden een aanmeldingssysteem gebruiken. Via het formulier op de website kunt u per zondag aangeven welke diensten u wilt bijwonen. In de ochtenddienst zal er ook oppas zijn en er zal ook kindernevendienst (KND) zijn waarbij de kinderen dan voor de dienst al naar de kindernevendienst gaan en daar de hele dienst ook blijven. Op het formulier kunt u ook aangeven of u gebruik maakt van de oppas en/of KND. Kim van Wijlen regelt de organisatie en verwerking van het formulier. Naast het formulier kunt u ook direct contact zoeken met Kim via email kim_van_wijlen@hotmail.com of telefoon 0622869721 en doorgeven welke voorkeur u heeft dan wordt dat ook meegenomen. Aanmelden via online formulier:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5O7AHkshctrMbrVvNokTyV8qlSUngxBdwZAXG04u4idrbHg/viewform?usp=sf_link

De kerkenraad.

Meeluisteren Hervormde kerk
Meeluisteren Gereformeerde kerk
Meeluisteren  Eethen / Drongelen
Meekijken Gereformeerde kerk (GKG2020)
Meekijken morgendienst
Hervormde gemeente
Meekijken avonddienst
Hervormde gemeente Genderen
Aanmelden kerkdienst
Hervormde gemeente Genderen
Collectes zomerdiensten
(Downloaden – kijk in je download map)
Liturgie morgendienst en avonddienst
(Downloaden en bekijken)
Liturgie avonddienst en avonddienst
(Downloaden en bekijken)
Video materiaal

Voor het laatste nieuws klik HIER

Weeknieuws en informatie internetdiensten kerk in Genderen.
Nu de kerkdiensten in een andere vorm plaatsvinden is er ook niet op de gebruikelijke manier de collecte. U zou wel een bijdrage kunnen overmaken. De diaconiecollecte van deze zondag is volgens rooster voor Geloofshelden. Deze organisatie zet zich in voor het doorgeven van het Evangelie door middel van sportactiviteiten. Dit zijn de rekeningnummers waar u uw bijdrage naar kunt overmaken.
Diaconie: NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen. Kerkrentmeesters: NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen.

Er is gekozen om hierin samen op te trekken met onze gereformeerde broeders en zusters. Dit houdt in dat beide kerken één dienst per zondag zullen verzorgen en we met elkaar mee luisteren. Dit kan via de website www.kerkdienstgemist.nl of door de Lukasontvanger af te stemmen op kanaal 2.


ONDER DE AANDACHT


Privacywetgeving: In verband met de nieuwe Privacywetgeving en de onduidelijkheden hierover bij veel instanties, zullen we voorlopig geen pastorale gegevens publiceren tot er meer bekend is over deze wetgeving. Pastorale gegevens bevatten meestal persoonlijke gegevens en die mogen niet meer zonder toestemming worden gepublice


BHV: Helaas kan er zich soms iets voordoen in de kerk dat er een BHV-er nodig is. Wanneer u BHV-er bent komt u op zo’n moment wellicht als vanzelf in actie. Toch willen we als kerkenraad graag inventariseren wie er BHV-er is zodat we de namen op een rij hebben van personen die we bij een calamiteit kunnen inschakelen. Als u BHV-er (of verpleegkundige, etc.) bent, zou u dat dan willen laten weten via predikant@hervormdgenderen.nl.


Kerkradio: De kerkradio biedt een mooie mogelijkheid om mee te luisteren met de diensten. Helaas kan er zich soms een storing voordoen. Als u een storing opmerkt kunt u tijdens de dienst bellen naar De Regenboog(351203), dan kunnen we bekijken of er op dat moment iets te verhelpen valt. Buiten de diensten om kunt u het beste contact opnemen met J.R (0651583429). Schroom niet om een storing te melden; wat we niet weten, kunnen we ook niet verhelpen…


Klok luiden: Het aanspreekpunt bij de Herv. Gemeente van Genderen voor het luiden van de klok bij een overlijden is de dhr/mevr van Wijlen.(0416-351595)


Onze kerk is te vinden: