Home

Welkom bij de Hervormde gemeente Genderen

Diensten zondag 20 oktober
9.30 ds. G.C. Lock, Uitwijk. 15.30 GK Afsluiting VBW ds. E.J. van den Brink/ds. L.W. de Haan
Kerkauto 9.30 A. van der Velden (06 51024594), 15.30 J. de Cloe (352804)
Kinderoppas Eline van de Wetering, Linde Bouman
Collecten 1. Onkosten VBW 2. Kerk en eredienst 3. Instandhouding predikantsplaats
Voorzang 9.30 OTH 156


ONDER DE AANDACHT


Verkoopdag 26 oktober: Voor de verkoopdag wordt een mand gevuld met levensmiddelen. Hiervoor worden levensmiddelen ingezameld. Als u iets hiervoor wilt geven, kunt u deze in de doos doen die in de Regenboog staat. Let wel op de houdbaarheidsdatum! Hebt u nog spulletjes die u weg wil doen, maar waar een ander nog blij van wordt, dan kunt u die inleveren op dinsdag 8 oktober van 10.00 tot 12.00 uur of donderdag 10 oktober van 19.00 tot 20.30 uur in de Regenboog. Zorgt u dat het niet kapot is en schoon?


IZB Focus: In januari 2020 hopen we met IZB Focus aan de slag te gaan. Om al in het onderwerp te komen zijn er dit najaar al een vijftal themadiensten. Na ‘luisteren’ stond afgelopen zondag ‘verwondering’ centraal. In de morgendienst van 17 november zal het derde thema aan de orde komen: verlegenheid. Ondertussen wordt achter de schermen ook gewerkt om een en ander uit te denken over hoe Focus in onze gemeente(n) een plek kan krijgen. Daarvoor is een Focusteam samengesteld met leden uit de drie gemeenten. Vanuit onze gemeente zijn dat Nicole Lijftogt en Jonny Hoevenaren, samen met ds. Lucias de Haan. We hopen langzamerhand steeds iets meer te kunnen laten weten over Focus.


Fotoalbum Vakantie Bijbel Week: https://www.hervormdgenderen.nl/jeugd/vakantie-bijbel-week/


Privacywetgeving: In verband met de nieuwe Privacywetgeving en de onduidelijkheden hierover bij veel instanties, zullen we voorlopig geen pastorale gegevens publiceren tot er meer bekend is over deze wetgeving. Pastorale gegevens bevatten meestal persoonlijke gegevens en die mogen niet meer zonder toestemming worden gepubliceerd.


BHV: Helaas kan er zich soms iets voordoen in de kerk dat er een BHV-er nodig is. Wanneer u BHV-er bent komt u op zo’n moment wellicht als vanzelf in actie. Toch willen we als kerkenraad graag inventariseren wie er BHV-er is zodat we de namen op een rij hebben van personen die we bij een calamiteit kunnen inschakelen. Als u BHV-er (of verpleegkundige, etc.) bent, zou u dat dan willen laten weten via predikant@hervormdgenderen.nl.


Kerkradio: De kerkradio biedt een mooie mogelijkheid om mee te luisteren met de diensten. Helaas kan er zich soms een storing voordoen. Als u een storing opmerkt kunt u tijdens de dienst bellen naar De Regenboog(351203), dan kunnen we bekijken of er op dat moment iets te verhelpen valt. Buiten de diensten om kunt u het beste contact opnemen met J.R (352127). Schroom niet om een storing te melden; wat we niet weten, kunnen we ook niet verhelpen…


Klok luiden: Het aanspreekpunt bij de Herv. Gemeente van Genderen voor het luiden van de klok bij een overlijden is de dhr/mevr van Wijlen.(0416-351595)


Onze kerk is te vinden: