Home

Welkom bij de Hervormde gemeente Genderen

Diensten zondag 29 maart
9.30 GK ds. J. van den Brink
18.30 ds. L.W. de Haan

Klik op het rode vlak om te luisteren

Dienst Hervormde gemeente LUISTEREN
Dienst Gereformeerde Kerk LUISTEREN

Uitzending van woensdagavond gemist? Klik hieronder op het pijltje.

Weeknieuws en informatie internetdiensten kerk in Genderen 

Kerkdiensten
De komende periode zullen er nog geen fysieke kerkdiensten mogelijk zijn. We ontmoeten elkaar via de kerkradio en het internet. In het kerkgebouw zijn alleen ouderling, diaken, organist en predikant aanwezig. De kerkklok zal wel klinken op de vertrouwde momenten: want al komen we dan niet het kerkgebouw bij elkaar, de kerk is er wel! Met het luiden van de klok laten we dat weten. Wanneer u hulp nodig hebt om te kunnen luisteren naar de kerkdiensten, schroom dan niet contact op te nemen met de diaconie.

Collecten
Nu de kerkdiensten in een andere vorm plaatsvinden is er ook niet op de gebruikelijke manier de collecte. U zou wel een bijdrage kunnen overmaken. De diaconiecollecte van deze zondag is volgens rooster voor Voedselbank Altena.
Dit zijn de rekeningnummers waar u uw bijdrage naar kunt overmaken.
Diaconie: NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen.
Kerkrentmeesters: NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen

Er is gekozen om hierin samen op te trekken met onze gereformeerde broeders en zusters. Dit houdt in dat beide kerken één dienst per zondag zullen verzorgen en we met elkaar mee luisteren. Dit kan via de website www.kerkdienstgemist.nl of door de Lukasontvanger af te stemmen op kanaal 2.


ONDER DE AANDACHT


Privacywetgeving: In verband met de nieuwe Privacywetgeving en de onduidelijkheden hierover bij veel instanties, zullen we voorlopig geen pastorale gegevens publiceren tot er meer bekend is over deze wetgeving. Pastorale gegevens bevatten meestal persoonlijke gegevens en die mogen niet meer zonder toestemming worden gepublice


BHV: Helaas kan er zich soms iets voordoen in de kerk dat er een BHV-er nodig is. Wanneer u BHV-er bent komt u op zo’n moment wellicht als vanzelf in actie. Toch willen we als kerkenraad graag inventariseren wie er BHV-er is zodat we de namen op een rij hebben van personen die we bij een calamiteit kunnen inschakelen. Als u BHV-er (of verpleegkundige, etc.) bent, zou u dat dan willen laten weten via predikant@hervormdgenderen.nl.


Kerkradio: De kerkradio biedt een mooie mogelijkheid om mee te luisteren met de diensten. Helaas kan er zich soms een storing voordoen. Als u een storing opmerkt kunt u tijdens de dienst bellen naar De Regenboog(351203), dan kunnen we bekijken of er op dat moment iets te verhelpen valt. Buiten de diensten om kunt u het beste contact opnemen met J.R (0651583429). Schroom niet om een storing te melden; wat we niet weten, kunnen we ook niet verhelpen…


Klok luiden: Het aanspreekpunt bij de Herv. Gemeente van Genderen voor het luiden van de klok bij een overlijden is de dhr/mevr van Wijlen.(0416-351595)


Onze kerk is te vinden: