1

Kerkdiensten de komende periode

Na de persconferentie van 13 september heeft de PKN op 20 september een advies uitgebracht over de kerkdiensten (https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/geef-elkaar-de-ruimte-advies-naar-aanleiding-versoepelingen-25-september/) voor de periode tot 1 november 2021. Als kerkenraad hebben we in onze vergadering van 21 september besloten om (net als de vorige keren) dit advies op te volgen. Dit betekent concreet dat het niet meer nodig is om je voor de kerkdiensten aan te melden, iedereen is in de ochtend- en avonddienst weer van harte welkom.

Dit is best spannend om na ruim 1,5 jaar met een beperkte groep gemeenteleden in de diensten aanwezig te zijn en nu weer met meer dan 60 mensen de diensten bij te wonen. We willen iedereen ook oproepen om bij het plaatsnemen in de kerk wel gepaste afstand te houden en niet te dicht op elkaar te gaan zitten (en bijvoorbeeld schuin voor/achter andere kerkgangers te gaan zitten, om zo ook nog enige afstand te bewaren met kerkgangers in de bank voor/achter je). Voor degenen die graag 1,5 meter afstand wil blijven houden hebben we een aantal banken ‘gereserveerd’. Geef dit bij binnenkomst aan de koster door en dan wordt je naar je plek gebracht. Een aantal zaken zal niet veranderen daarom hieronder puntsgewijs een opsomming van de veranderingen en ‘spelregels’:

  • Aanmelden en reserveren voor de diensten is vanaf zondag 26 september niet meer nodig, iedereen is van harte welkom (er wordt niet gecontroleerd op een corona toegangsbewijs)
  • We vragen iedereen om ‘gepaste’ afstand te houden in de kerkbanken
  • Er is ruimte voor gemeenteleden die 1,5 meter afstand willen blijven houden
  • Toegang tot de kerk is alleen via de toren. Iedereen komt de kerk via de toren binnen en na de dienst verlaten we de kerk ook weer via de toren (zoals het de afgelopen periode ook was)
  • Er wordt (nog) niet gecollecteerd. De collectezakken blijven in de toren staan (zoals het de afgelopen periode ook was)
  • De uitzendingen van beeld en geluid blijven we de komende periode nog verzorgen, we zullen dit in de komende periode evalueren (dit is ook afhankelijk van het advies van de PKN voor de periode vanaf 1 november)
  • De oppas en KND blijven zoals het de afgelopen periode was. De kinderen van de KND komen aan het einde van de dienst in de kerk en blijven voorin staan bij de zegen en gaan daarna weer naar de zolder

Voor ons allemaal is dit spannend, maar we kijken er als kerkenraad ook naar uit om weer met de hele gemeente de diensten te kunnen vieren en roepen iedereen ook op om de diensten weer te bezoeken en elkaar ook rond de diensten weer te ontmoeten. Als er vragen zijn over deze aanpassing kan contact gezocht worden met de predikant of scriba.

De kerkenraad.

 
Stappen en happen

Zaterdag 18 september werd het zogenaamde ‘Stappen en Happen’ gehouden door een groot aantal gemeenteleden.
Er werd om 16.30 uur verzameld bij de kerk en vandaar kon men wandelen of fietsen naar een aantal plaatsen in het dorp waar men werd ontvangen met een hapje en drankje.
Tijdens het stappen kon men meedoen met een Bijbelse puzzel. Het weer was prima en iedereen heeft genoten van het samenzijn. 

We maakte een aantal foto’s die u hieronder kunt bekijken.

ngg_shortcode_0_placeholder
HGJV

Op de pagina van de HGJV zijn wat aanpassingen (bestuurssamenstelling) toegepast. 

Voor het seizoen 2021-2022 bestaat het bestuur uit de volgende leden:

Voorzitter: Gerbert van der Beek
Vicevoorzitter: John van Zelst
Secretaris: Noa Versteeg
Penningmeester: Nemi Roozemond 
Vijfde lid: Myrthe Bouman 
Catechisatie 2021

Vorig seizoen is de catechisatie nogal abrupt tot stilstand gekomen, maar we gaan nu weer vol goede moed van start!

  • De eerste keer is op 28 september.
  • 18.45-19.30 zijn de kinderen van groep 7/8 welkom,
  • 19.45-20.30 de tieners van het VO.

De catechisatie is een keer in de twee weken. Ik heb geprobeerd dit te plannen in de week dat er geen club is, maar dat lukt niet helemaal met het clubrooster.
Alleen voor de jongste groep lukt dit in de eerste weken van het nieuwe seizoen. Ik zie er naar uit om weer met jullie rond de tafel te zitten!

Ds. L.W. (Lucias) de Haan
Doopdienst

Zondagmorgen staat de dienst in het teken van de doop van Amèlle van de Wetering, dochter van Casper en Eline (Hoefstraat 39). Een bijzonder moment voor de ouders/familie én de gemeente.

De kinderen worden door God niet over het hoofd gezien, maar meegeteld; de doop is daar het teken van. Om zoveel mogelijk gasten en gemeenteleden de ruimte te geven hierbij aanwezig te zijn, is besloten deze dienst naar buiten te verplaatsen. We zijn opnieuw welkom op het terrein van de familie Colet (Hoofdstraat 40). Graag, als het kan, zelf een stoel meenemen en een geprinte liturgie. Er zullen een beperkt aantal stoelen en gedrukte liturgieën beschikbaar zijn.

Na afloop van de dienst is er ruimte om de familie Van de Wetering geluk te wensen bij een kopje koffie, thee of fris. De dienst zal thuis gewoon via de bekende kanalen te volgen zijn. Mocht de dienst onverhoopt niet buiten kunnen plaatsvinden, dan zullen we dat zaterdag via Elkaar laten weten.

Zonder tegenbericht kunt u er dus vanuit gaan dat de dienst buiten is.
Van harte welkom om samen met de fam. Van de Wetering deze dienst mee te maken!