Weeknieuws en informatie internetdiensten zondag 19 april 2020

Weeknieuws en informatie internetdiensten zondag 19 april 2020 

Internetdiensten
De komende periode zullen er geen fysieke bijeenkomsten zijn in de kerk. De kern van een eredienst is dat de gemeente een vorm van ontmoeting heeft met God en met elkaar, waarbij het gebed en het openen van de Bijbel een centrale rol spelen. Laten we dankbaar zijn voor en dankbaar gebruik maken van de techniek die ons hier ook in deze periode mogelijkheden voor biedt – ook al is de vorm en de beleving misschien soms wat anders dan we gewend zijn. Door rechtstreekse internetdiensten proberen we ook aan de verbondenheid met elkaar gestalte te geven. We trekken hierin samen op met onze Hervormde- en Gereformeerde broeders en zusters. Dit houdt in dat beide kerken één dienst per zondag zullen verzorgen en we met elkaar meeluisteren, vanuit (t)huis.

Dankgebed en voorbede
Gebedspunten verzoeken wij u kenbaar te maken via de scriba’s:

Jeugd en kindernevendienst
Voor de kinderen èn tieners zijn er werkbladen beschikbaar. Die vind je als documentje op de website en kun je zelf uitprinten:

 • verhalen kindernevendienst zondag 19 april 2020
 • verwerkingen kindernevendienst zondag 19 april 2020

Zo kunnen de kinderen tijdens de dienst of op een ander moment ook hun eigen ‘kindernevendienst’ rond het thema van ‘Vertel het maar’ mee beleven. Dat vraagt uiteraard wel een klein beetje begeleiding van de ouders.

Collecte Hervormde gemeente:
De collecte van deze zondag 19 april zijn bestemd voor:

 1. Kerk en eredienst
 2. Diaconie: Kerktelefoon
 3. Predikantsplaats

Al deze collecten van harte aanbevolen. U kunt uw collecte overmaken zoals in de nieuwsbrief ‘Elkaar’ is aangegeven.

Collecte Gereformeerde kerk:
De collecte van deze zondag 19 april zijn bestemd voor:

 • – 1e Jeugd
 • – 2e Kerk

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL 15 RABO 03737 10 909, t.n.v. CvK Gereformeerde Kerk Genderen; daarbij graag de datum en de collecte bestemming aangeven.

Meeluisteren
U kunt doorklikken op onderstaande link om de diensten live of later te luisteren en mee te vieren:

 • De ochtenddienst om 9.30 uur is vanuit de Gereformeerde kerk; ds. H.J.K. Gierkink-van Geerenstein, Giessen-Rijswijk

De diensten vanuit het Gereformeerde kerkgebouw zijn ook via beeld met geluid te beleven via http://www.thuismeekijken.nl/ met code: GKG2020 (let op: GKG zijn hoofdletters).

TIP*: gebruik als webbrowsers: Google Chrome, Firefox en Edge (standaard binnen Windows 10).

 • De avonddienst is om 18.30u vanuit de Hervormde kerk; C.H. Buitink, Klaaswaal

Namens de kerkraden een zegenrijke dienst gewenst.

Liedteksten
Deze ontvangt u per mail als u ook de nieuwsbrief digitaal ontvangt. U kunt ook doorklikken op onderstaande link:

 • LiturgieOchtenddienst_20200419
 • LiturgieAvonddienst_20200419

Vragen
Voor vragen over het gebruik van de computer of kerkradio verzoeken wij u contact op te nemen met de wijkouderling of -diaken.

 *) Wilt u de diensten van volgen via beeld en geluid dan kan dat via de volgende webbrowsers: Google Chrome, Firefox en Edge (standaard binnen Windows 10). Meekijken via Internet Explorer is niet mogelijk omdat het programma dit niet ondersteunt”. Het zou kunnen zijn dat de browser “EDGE” van microsoft ook niet optimaal functioneert. Het is aan te raden om de live stream te volgen via “FireFox” of “Chrome”. Het kan voorkomen dat de video stream een keer kan blijven hangen, dit komt omdat er een tijdelijke verbinding brug is gemaakt naar de internet aansluiting van de pastorie. Wat een oorzaak zou kunnen zijn voor het weg vallen van het beeld is dat er te weinig werk en opslag geheugen aanwezig is op uw computer; dan lopen de buffers vol en kan er geen beeld meer geladen worden.