Home

image_pdfimage_print

Welkom bij de Hervormde gemeente Genderen

Diensten zondag 25 augustus 2019
9.30 Dhr. T.J.D. de Koning, Nieuw-Lekkerland
15.30 Tentdienst, m.m.v. Chris Snoep en ‘Inspiration’
18.30 ds. G. van der Linden, Waalwijk

Kerkauto 9.30 T. van Mersbergen (351848), 18.30 G.J. Bax (351197)
Kinderoppas Christine Treffers, Irsa van Drunen
Collecten 1. Eigen diaconie 2. Kerk en eredienst 3. Instandhouding predikantsplaats
Voorzang 9.30 OTH 172, 18.30 OTH 170


ONDER DE AANDACHT

 


Tentdienst:
Zondagmiddag 25 augustus om 15.30 uur is in de feesttent de tentdienst met spreker Chris Snoep en praiseband ‘Inspiration’ over het thema ‘Wie is hij?…..van wie is hij naar Hij is’.

Waarom gaan mensen eigenlijk naar een kerk? Waarom lezen ze een Bijbel en maken ze bepaalde keuzes? Hoe kan het dat er uberhaupt nog mensen geloven in deze tijd waarin rijkdom en strijd voor het recht en vrede toch belangrijker zijn? Mensen zijn nieuwsgierig of bevooroordeeld over een ander. Wie is hij vragen we ons regelmatig af… Het zou mooi zijn als mensen die nu denken aan Jezus Christus en “hem” zien en denken te kennen met een kleine letter “hij&hem” maar tijdens en na de tentdienst ze mogen horen en geloven in “Hem” en “Hij” die de zonden van alle mensen droeg en eeuwig leven geeft. Dat Hij uitgelicht, verhoogd en gezien wordt tijdens de Woordverkondiging die middag. Het evangelie dat we mogen kennen is de mooiste boodschap die er bestaat en daarom is dit een kans/gelegenheid iemand uit te nodigen om hierover te horen.

De collecte in de tentdienst is voor Freedom for Free: Vrijheid voor gevangenen, waarbij Chris Snoep betrokken is. Wereldwijd zitten er miljoenen mensen achter tralies onder bijzondere omstandigheden. Zware criminelen, bendeleden en drugshandelaren zijn een doodlopende weg ingeslagen. Gevangen, ex-gevangenen, maar ook hun slachtoffers hebben allemaal hun eigen verhaal. Wie gaat ze aanhoren en vertellen dat er een God is die van ze houdt? Daarnaast zien we andere tralies waarachter mensen gevangen zitten. Tralies van geestelijke, maar ook natuurlijke armoede. Deze mensen wil Freedom For Free graag ondersteunen met behulp van kernactiviteiten.


Privacywetgeving: In verband met de nieuwe Privacywetgeving en de onduidelijkheden hierover bij veel instanties, zullen we voorlopig geen pastorale gegevens publiceren tot er meer bekend is over deze wetgeving. Pastorale gegevens bevatten meestal persoonlijke gegevens en die mogen niet meer zonder toestemming worden gepubliceerd.


BHV: Helaas kan er zich soms iets voordoen in de kerk dat er een BHV-er nodig is. Wanneer u BHV-er bent komt u op zo’n moment wellicht als vanzelf in actie. Toch willen we als kerkenraad graag inventariseren wie er BHV-er is zodat we de namen op een rij hebben van personen die we bij een calamiteit kunnen inschakelen. Als u BHV-er (of verpleegkundige, etc.) bent, zou u dat dan willen laten weten via predikant@hervormdgenderen.nl.


Kerkradio: De kerkradio biedt een mooie mogelijkheid om mee te luisteren met de diensten. Helaas kan er zich soms een storing voordoen. Als u een storing opmerkt kunt u tijdens de dienst bellen naar De Regenboog(351203), dan kunnen we bekijken of er op dat moment iets te verhelpen valt. Buiten de diensten om kunt u het beste contact opnemen met J.R (352127). Schroom niet om een storing te melden; wat we niet weten, kunnen we ook niet verhelpen…


Klok luiden: Het aanspreekpunt bij de Herv. Gemeente van Genderen voor het luiden van de klok bij een overlijden is de heer Groenendijk.(0416-351316)


Onze kerk is te vinden: