Home

image_pdfimage_print


Welkom bij de Hervormde gemeente Genderen.

Zondag 9 augustus
09.30 ds. P. van Veen, Harderwijk
18.30 GK ds. E.J. van den Brink, gez. dienst

Zondag 16 augustus
09.30 ds. J.A. Hoogesteger, Dussen
18.30 ds. J. Boom, ’s Gravenmoer, gez. dienst

Collecten
De diaconie collecten zijn in de komende periode voor de volgende doelen: 2 aug Trans World Radio, 9 aug Werelddiaconaat en 16 aug GZB zomerzendingscollecte. In de kerk kunt bij de uitgang uw gaven geven. Een bijdrage voor diaconie en kerk kan ook worden overgemaakt naar de volgende rekeningnummers: NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen en NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen.

BELANGRIJK (28-7-2020)

Beste gemeenteleden,

Met de versoepeling van de Corona-maatregelen hebben we de afgelopen weken al diensten kunnen vieren. Ook voor de maand augustus kunnen we maximaal 60 mensen uitnodigen en zullen we alle ochtenddiensten weer zelfstandig vieren, de avonddiensten zullen we gezamenlijk met de gereformeerde kerk en om en om in beide kerkgebouwen houden. Voor de gezamenlijke diensten geldt dat beide gemeentes de helft van het aantal beschikbare plaatsen kan gebruiken. Om iedereen een kans te geven om de diensten willen we net als in juni en juli een aanmeldingssysteem gebruiken. Via bijgevoegd  formulier kunt u per zondag aangeven welke diensten u wilt bijwonen. In de ochtenddienst zal er ook oppas zijn en elke 2e en 4e zondag zal er ook kindernevendienst (KND) zijn waarbij de kinderen dan voor de dienst al naar de kindernevendienst gaan en daar de hele dienst ook blijven. Op het formulier kunt u ook aangeven of u gebruik maakt van de oppas en/of KND. Kim van Wijlen regelt de organisatie en verwerking van het formulier. Naast het formulier kunt u ook direct contact zoeken met Kim via email ( kim_van_wijlen@hotmail.com) en telefoon ( 0622869721) en doorgeven welke voorkeur u heeft dan wordt dat ook meegenomen. Als u uitgenodigd bent voor een dienst krijgt u per mail of per brief een uitnodiging voor de betreffende dienst. Mocht u verhinderd zijn of klachten hebben (verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts) wilt u dat dan uiterlijk op vrijdagavond doorgeven dan kunnen we nog iemand anders uitnodigen voor de betreffende dienst. We hopen en bidden dat we weer met velen de diensten mogen vieren!

De kerkenraad.

Link naar formulier: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwd6xoqlLIv81VBqqt0Jfzr93I5Zs9O77OkKEO7aOCsbxqHg/viewform?usp=sf_link

Meeluisteren Hervormde kerk
Meeluisteren Gereformeerde kerk
Meeluisteren  Eethen / Drongelen
Meekijken Gereformeerde kerk (GKG2020)
Meekijken Hervormde gemeente
Aanmelden kerkdienst Hervormde gemeente Genderen
Collectes zomerdiensten (Downloaden – kijk in je download map)
Liturgie morgendienst  (Downloaden en bekijken)
Liturgie avonddienst 9-8-2020 (Downloaden en bekijken)
Video materiaal

Voor het laatste nieuws klik HIER

Weeknieuws en informatie internetdiensten kerk in Genderen.
Nu de kerkdiensten in een andere vorm plaatsvinden is er ook niet op de gebruikelijke manier de collecte. U zou wel een bijdrage kunnen overmaken. De diaconiecollecte van deze zondag is volgens rooster voor Geloofshelden. Deze organisatie zet zich in voor het doorgeven van het Evangelie door middel van sportactiviteiten. Dit zijn de rekeningnummers waar u uw bijdrage naar kunt overmaken.
Diaconie: NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen. Kerkrentmeesters: NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen.

Er is gekozen om hierin samen op te trekken met onze gereformeerde broeders en zusters. Dit houdt in dat beide kerken één dienst per zondag zullen verzorgen en we met elkaar mee luisteren. Dit kan via de website www.kerkdienstgemist.nl of door de Lukasontvanger af te stemmen op kanaal 2.


ONDER DE AANDACHT


Privacywetgeving: In verband met de nieuwe Privacywetgeving en de onduidelijkheden hierover bij veel instanties, zullen we voorlopig geen pastorale gegevens publiceren tot er meer bekend is over deze wetgeving. Pastorale gegevens bevatten meestal persoonlijke gegevens en die mogen niet meer zonder toestemming worden gepublice


BHV: Helaas kan er zich soms iets voordoen in de kerk dat er een BHV-er nodig is. Wanneer u BHV-er bent komt u op zo’n moment wellicht als vanzelf in actie. Toch willen we als kerkenraad graag inventariseren wie er BHV-er is zodat we de namen op een rij hebben van personen die we bij een calamiteit kunnen inschakelen. Als u BHV-er (of verpleegkundige, etc.) bent, zou u dat dan willen laten weten via predikant@hervormdgenderen.nl.


Kerkradio: De kerkradio biedt een mooie mogelijkheid om mee te luisteren met de diensten. Helaas kan er zich soms een storing voordoen. Als u een storing opmerkt kunt u tijdens de dienst bellen naar De Regenboog(351203), dan kunnen we bekijken of er op dat moment iets te verhelpen valt. Buiten de diensten om kunt u het beste contact opnemen met J.R (0651583429). Schroom niet om een storing te melden; wat we niet weten, kunnen we ook niet verhelpen…


Klok luiden: Het aanspreekpunt bij de Herv. Gemeente van Genderen voor het luiden van de klok bij een overlijden is de dhr/mevr van Wijlen.(0416-351595)


Onze kerk is te vinden: