Home

image_pdfimage_print

Welkom bij de Hervormde gemeente Genderen

Diensten zondag 16 februari
9.30 ds. L.W. de Haan, viering Heilig Avondmaal
18.30 ds. L.W. de Haan, voortzetting en dankzegging H.A.
Kerkauto 9.30 P. Branderhorst (351791), 18.30 M. van Wijk (352242)
Kinderoppas Jantine Schouten, Sven van Drunen
Collecten 1. Eigen diaconie 2. Kerk en eredienst 3. Instandhouding predikantsplaats. Avondmaalscollecte: stichting De Hoop.
Voorzang 9.30 OTH 223, 18.30 OTH 186


ONDER DE AANDACHT


Esther Jaarvergadering: Maandagavond 17 februari is de jaarvergadering van vrouwenvereniging Esther. Voor de pauze bestaat het programma uit: welkom en opening, jaarverslag penningmeester, jaarverslag secretaresse en rondvraag. Na de pauze (20.00) zal dhr. J. Vonk Noordegraaf om 20.30 een klankbeeld tonen over hun reis naar Marokko. Om 21.30 zal de avond worden afgesloten. Ook heren zijn deze avond van harte welkom (je mag ook in de pauze aansluiten).


Privacywetgeving: In verband met de nieuwe Privacywetgeving en de onduidelijkheden hierover bij veel instanties, zullen we voorlopig geen pastorale gegevens publiceren tot er meer bekend is over deze wetgeving. Pastorale gegevens bevatten meestal persoonlijke gegevens en die mogen niet meer zonder toestemming worden gepubliceerd.


BHV: Helaas kan er zich soms iets voordoen in de kerk dat er een BHV-er nodig is. Wanneer u BHV-er bent komt u op zo’n moment wellicht als vanzelf in actie. Toch willen we als kerkenraad graag inventariseren wie er BHV-er is zodat we de namen op een rij hebben van personen die we bij een calamiteit kunnen inschakelen. Als u BHV-er (of verpleegkundige, etc.) bent, zou u dat dan willen laten weten via predikant@hervormdgenderen.nl.


Kerkradio: De kerkradio biedt een mooie mogelijkheid om mee te luisteren met de diensten. Helaas kan er zich soms een storing voordoen. Als u een storing opmerkt kunt u tijdens de dienst bellen naar De Regenboog(351203), dan kunnen we bekijken of er op dat moment iets te verhelpen valt. Buiten de diensten om kunt u het beste contact opnemen met J.R (352127). Schroom niet om een storing te melden; wat we niet weten, kunnen we ook niet verhelpen…


Klok luiden: Het aanspreekpunt bij de Herv. Gemeente van Genderen voor het luiden van de klok bij een overlijden is de dhr/mevr van Wijlen.(0416-351595)


Onze kerk is te vinden: