Home

image_pdfimage_print

Welkom bij de Hervormde gemeente Genderen

Diensten Palmzondag 5 april
9.30 GK ds. J. van den Brink, Focus 1.5
18.30 ds. L.W. de Haan

Klik op het rode vlak om te luisteren

Dienst Hervormde gemeente LUISTEREN
Dienst Gereformeerde Kerk LUISTEREN

Weeknieuws en informatie internetdiensten kerk in Genderen 

Kerkdiensten
Zondag zal het 5e Focusthema uit blok aan de orde komen, waar het gaat over de kruisiging van Jezus. Omdat de vorige Focusdienst door ons is ingevuld ging de voorkeur er naar uit dat deze keer ds. Joost het Focusthema zou behandelen. Vandaar dat we deze zondag opnieuw in de morgen meeluisteren met de Gereformeerde Kerk.
Over de technische kant en de muzikale invulling van de diensten blijven we nadenken en we doen ons best om ook in dat opzicht de diensten zo goed mogelijk te laten verlopen. Op zowel het zingen bij het orgel (levert een stukje herkenbaarheid op) als het gebruik van geluidsopnames hebben we positieve reacties gekregen. In de ochtenddiensten zal er zoveel mogelijk live muziek worden ingezet, in de avonddiensten geluidopnames

Collecten
Nu de kerkdiensten in een andere vorm plaatsvinden is er ook niet op de gebruikelijke manier de collecte. U zou wel een bijdrage kunnen overmaken. De diaconiecollecte van deze zondag is volgens rooster voor Geloofshelden. Deze organisatie zet zich in voor het doorgeven van het Evangelie door middel van sportactiviteiten. Dit zijn de rekeningnummers waar u uw bijdrage naar kunt overmaken.
Diaconie: NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen. Kerkrentmeesters: NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen.

Er is gekozen om hierin samen op te trekken met onze gereformeerde broeders en zusters. Dit houdt in dat beide kerken één dienst per zondag zullen verzorgen en we met elkaar mee luisteren. Dit kan via de website www.kerkdienstgemist.nl of door de Lukasontvanger af te stemmen op kanaal 2.


ONDER DE AANDACHT


Privacywetgeving: In verband met de nieuwe Privacywetgeving en de onduidelijkheden hierover bij veel instanties, zullen we voorlopig geen pastorale gegevens publiceren tot er meer bekend is over deze wetgeving. Pastorale gegevens bevatten meestal persoonlijke gegevens en die mogen niet meer zonder toestemming worden gepublice


BHV: Helaas kan er zich soms iets voordoen in de kerk dat er een BHV-er nodig is. Wanneer u BHV-er bent komt u op zo’n moment wellicht als vanzelf in actie. Toch willen we als kerkenraad graag inventariseren wie er BHV-er is zodat we de namen op een rij hebben van personen die we bij een calamiteit kunnen inschakelen. Als u BHV-er (of verpleegkundige, etc.) bent, zou u dat dan willen laten weten via predikant@hervormdgenderen.nl.


Kerkradio: De kerkradio biedt een mooie mogelijkheid om mee te luisteren met de diensten. Helaas kan er zich soms een storing voordoen. Als u een storing opmerkt kunt u tijdens de dienst bellen naar De Regenboog(351203), dan kunnen we bekijken of er op dat moment iets te verhelpen valt. Buiten de diensten om kunt u het beste contact opnemen met J.R (0651583429). Schroom niet om een storing te melden; wat we niet weten, kunnen we ook niet verhelpen…


Klok luiden: Het aanspreekpunt bij de Herv. Gemeente van Genderen voor het luiden van de klok bij een overlijden is de dhr/mevr van Wijlen.(0416-351595)


Onze kerk is te vinden: