Home

image_pdfimage_print


Welkom bij de Hervormde gemeente Genderen.

Diensten zondag 25 oktober
9.30 ds. L.W. de Haan, Focus 3.3
15.30 Online VBW dienst
18.30 GK dr. A.A.A. Prosman, Amersfoort

Kerkauto 9.30 A. van der Velden (778176), 18.30 M. van Wijk (352242)

Kinderoppas Jacobiene Klerk, Roos Kramer

Collecten De diaconiecollecte is bestemd voor stichting Tiener Friends. Daarnaast wordt uw bijdrage gevraagd voor de kerk en eredienst. Bijdragen kunt u in de kerk bij de uitgang in de collectezakken doen of overmaken naar: NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen en NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen.

Kerkdiensten
Zondag zijn er drie diensten. ’s Ochtends is er een kerkdienst in onze eigen kerk. De achternamen S t/m Z krijgen voorrang bij het inschrijven, maar iedereen staat het vrij om zich aan te melden. ’s Middags is er om 15.30 een online VBW-dienst. Alle drie de Genderse predikanten zullen hierin een rol hebben. De dienst en dus ook de uitzending is vanuit onze kerk via het YouTube-kanaal. Het kan dus ook later teruggekeken worden. Bij deze dienst worden naast de medewerkende kinderen en volwassenen geen kerkgangers uitgenodigd. Om toch zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te geven een kerkdienst fysiek te bezoeken is er ’s avonds ook een dienst. Omdat er ’s middags al een en ander gebeurt in onze kerk en dit veel vraagt van de technici, is er om praktische redenen voor gekozen om de hervormde dienst in de gereformeerde kerk te laten plaatsvinden. Voor deze dienst staat het inschrijven voor iedereen open. Aanmelden kan via de website of bij Kim van Wijlen, bij voorkeur voor donderdagavond (06-22869721).
 AANMELDEN  

Meeluisteren Hervormde kerk
Meeluisteren Gereformeerde kerk
Meeluisteren  Eethen / Drongelen
Meekijken Gereformeerde kerk (GKG2020)
Meekijken morgendienst – Plak de link in je browser:  
https://youtu.be/MKza5-HkUPg
Meekijken Vakantie Bijbelweek dienst   –  Plak de link in je browser:
https://youtu.be/AjQsuXAmPm4
Aanmelden kerkdienst – November
Hervormde gemeente Genderen
Collectes zomerdiensten
(Downloaden – kijk in je download map)
Liturgie morgendienst 25 oktober
(Downloaden en bekijken)
Liturgie VBW
(Download en bekijken)
Liturgie avonddienst 25 oktober
(Downloaden en bekijken)
Video materiaal o.a. Vakantie Bijbel week

Buiten Voetius en Elkaar publiceren we ook regelmatig wat op de pagina “NIEWS”.
Voor het laatste nieuws klik
HIER

Weeknieuws en informatie internetdiensten kerk in Genderen.
Nu de kerkdiensten in een andere vorm plaatsvinden is er ook niet op de gebruikelijke manier de collecte. U zou wel een bijdrage kunnen overmaken. De diaconiecollecte van deze zondag is volgens rooster voor Geloofshelden. Deze organisatie zet zich in voor het doorgeven van het Evangelie door middel van sportactiviteiten. Dit zijn de rekeningnummers waar u uw bijdrage naar kunt overmaken.
Diaconie: NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen. Kerkrentmeesters: NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen.

Er is gekozen om hierin samen op te trekken met onze gereformeerde broeders en zusters. Dit houdt in dat beide kerken één dienst per zondag zullen verzorgen en we met elkaar mee luisteren. Dit kan via de website www.kerkdienstgemist.nl of door de Lukasontvanger af te stemmen op kanaal 2.


ONDER DE AANDACHT


Privacywetgeving: In verband met de nieuwe Privacywetgeving en de onduidelijkheden hierover bij veel instanties, zullen we voorlopig geen pastorale gegevens publiceren tot er meer bekend is over deze wetgeving. Pastorale gegevens bevatten meestal persoonlijke gegevens en die mogen niet meer zonder toestemming worden gepubliceerd


BHV: Helaas kan er zich soms iets voordoen in de kerk dat er een BHV-er nodig is. Wanneer u BHV-er bent komt u op zo’n moment wellicht als vanzelf in actie. Toch willen we als kerkenraad graag inventariseren wie er BHV-er is zodat we de namen op een rij hebben van personen die we bij een calamiteit kunnen inschakelen. Als u BHV-er (of verpleegkundige, etc.) bent, zou u dat dan willen laten weten via predikant@hervormdgenderen.nl.


Kerkradio: De kerkradio biedt een mooie mogelijkheid om mee te luisteren met de diensten. Helaas kan er zich soms een storing voordoen. Als u een storing opmerkt kunt u tijdens de dienst bellen naar De Regenboog (351203), dan kunnen we bekijken of er op dat moment iets te verhelpen valt. Buiten de diensten om kunt u het beste contact opnemen met Johan Rozemand . Schroom niet om een storing te melden; wat we niet weten, kunnen we ook niet verhelpen…


Klok luiden: Het aanspreekpunt bij de Herv. Gemeente van Genderen voor het luiden van de klok bij een overlijden is de dhr/mevr van Wijlen.(0416-351595)


Onze kerk is te vinden: