Home

image_pdfimage_print


Welkom bij de Hervormde gemeente Genderen.

Diensten zondag 29 november
Eerste zondag van advent
9.30 ds. L.W. de Haan
18.30 ds. H. Brendeke, Hagestein

Kerkauto 9.30 G.J. Bax (351197), 18.30 J. Roozemond (06 51 58 34 29)

Kinderoppas Elly de Waal, Veerle Bouman

Collecten De diaconiecollecte is bestemd voor de adoptiekinderen van Woord & Daad. De collecte voor de kerk gaat in de maand november naar de onkosten die de verbouwing in de kerk mee zich mee heeft gebracht. Bijdragen voor diaconie en kerk kunt u in de kerk bij de uitgang in de collectezakken doen of overmaken naar: NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen en NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen.

Aanmelden kerkdiensten
Zondagmorgen 22 november nodigen we in het bijzonder de gemeenteleden met de achternamen A t/m H uit om zich aan te melden voor de kerkdiensten. Zondagmorgen 29 november geldt dit voor de achternamen I t/m R. Overigens staat het iedereen vrij zich voor iedere dienst aan te melden en voor de avonddiensten geldt de voorrangsselectie van achternamen niet. We herinneren ook nogmaals aan dat het mogelijk is om kinderen aan te melden voor de kindernevendienst, ook als u al ouder(s) niet in de kerk maar thuis de kerkdienst meebeleeft. Aanmelden voor de kerkdiensten kan via de website of door contact op te nemen met Kim van Wijlen (06 22869721). Kinderen aanmelden voor de kindernevendienst kan door een appje te sturen naar 06 21356195.

Meeluisteren Hervormde kerk
Meeluisteren Gereformeerde kerk
Meeluisteren  Eethen / Drongelen
Meekijken Gereformeerde kerk (GKG2020)
Meekijken morgendienst 29 november – Plak de link in je browser:  
https://youtu.be/ONN0KOtmM8E
Meekijken Avonddienst  29 november  –  Plak de link in je browser:
https://youtu.be/4OQ3rnie6sE
Ons Youtube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCvWnTXbqxARyMs-5e6kmdiA  
Aanmelden kerkdienst – November
Hervormde gemeente Genderen
Collectes zomerdiensten
(Downloaden – kijk in je download map)
Liturgie zondagmorgen 22 november 2020
Liturgie zondag 22 november 2020 Eeuwigheidszondag
Liturgie zondagavond 22 november
20201122 Liturgie zondagavond 22 november

Buiten Voetius en Elkaar publiceren we ook regelmatig wat op de pagina “NIEWS”.
Jeugddienst 8 november: Klik HIER

Weeknieuws en informatie internetdiensten kerk in Genderen.
Nu de kerkdiensten in een andere vorm plaatsvinden is er ook niet op de gebruikelijke manier de collecte. U zou wel een bijdrage kunnen overmaken. De diaconiecollecte van deze zondag is volgens rooster voor Geloofshelden. Deze organisatie zet zich in voor het doorgeven van het Evangelie door middel van sportactiviteiten. Dit zijn de rekeningnummers waar u uw bijdrage naar kunt overmaken.
Diaconie: NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen. Kerkrentmeesters: NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen.

Er is gekozen om hierin samen op te trekken met onze gereformeerde broeders en zusters. Dit houdt in dat beide kerken één dienst per zondag zullen verzorgen en we met elkaar mee luisteren. Dit kan via de website www.kerkdienstgemist.nl of door de Lukasontvanger af te stemmen op kanaal 2.


ONDER DE AANDACHT


Privacywetgeving: In verband met de nieuwe Privacywetgeving en de onduidelijkheden hierover bij veel instanties, zullen we voorlopig geen pastorale gegevens publiceren tot er meer bekend is over deze wetgeving. Pastorale gegevens bevatten meestal persoonlijke gegevens en die mogen niet meer zonder toestemming worden gepubliceerd


BHV: Helaas kan er zich soms iets voordoen in de kerk dat er een BHV-er nodig is. Wanneer u BHV-er bent komt u op zo’n moment wellicht als vanzelf in actie. Toch willen we als kerkenraad graag inventariseren wie er BHV-er is zodat we de namen op een rij hebben van personen die we bij een calamiteit kunnen inschakelen. Als u BHV-er (of verpleegkundige, etc.) bent, zou u dat dan willen laten weten via predikant@hervormdgenderen.nl.


Kerkradio: De kerkradio biedt een mooie mogelijkheid om mee te luisteren met de diensten. Helaas kan er zich soms een storing voordoen. Als u een storing opmerkt kunt u tijdens de dienst bellen naar De Regenboog (351203), dan kunnen we bekijken of er op dat moment iets te verhelpen valt. Buiten de diensten om kunt u het beste contact opnemen met Johan Rozemand . Schroom niet om een storing te melden; wat we niet weten, kunnen we ook niet verhelpen…


Klok luiden: Het aanspreekpunt bij de Herv. Gemeente van Genderen voor het luiden van de klok bij een overlijden is de dhr/mevr van Wijlen.(0416-351595)


Onze kerk is te vinden: