Home

image_pdfimage_print


Welkom bij de Hervormde gemeente Genderen.

Diensten zondag 28 februari Derde lijdenszondag
Morgendienst 9.30 uur Avonddienst 19.30 uur
Predikant: GK ds. J. van den Brink, Focus 4.4
Collecte
Organist
Predikant: ds. L.W. de Haan
Collecte: De Hoop
Organist: C. Schreuders
Aanvangslied:  Aanvangslied: Lied 20

Collecten: De diaconiecollecte is bestemd voor De Hoop in Dordrecht. Deze christelijke ggz-instelling helpt mensen met psychische en/of verslavingsproblemen om tot herstel te komen. Bijdragen voor diaconie en kerk kunt u overmaken naar: NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen en NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen.

Aanmelden kerkdiensten is voorlopig nog niet mogelijk i.v.m. de Coronamaatregelen.

Meeluisteren Hervormde kerk
Meeluisteren Gereformeerde kerk
Meeluisteren  Eethen / Drongelen
GK Meekijken zondagmorgen 28 februari 9.30 uur https://www.thuismeekijken.nl/
PW: GKG2020
HK Meekijken zondagavond  28 februari 18.30 uur: https://youtu.be/ASIPN7_kn3I
 
Ons Youtube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCvWnTXbqxARyMs-5e6kmdiA  
Collecterooster 2021
(Downloaden – kijk in je download map)
 
Liturgie voor zondag 28 februari – ochtend  
Liturgie zondagavond 28 februari 2021  

Buiten Voetius en Elkaar publiceren we ook regelmatig op de pagina “NIEWS”.
Weeknieuws en informatie internetdiensten kerk in Genderen.
Nu de kerkdiensten in een andere vorm plaatsvinden is er ook niet op de gebruikelijke manier de collecte. U zou wel een bijdrage kunnen overmaken. De diaconiecollecte van deze zondag is volgens rooster voor Geloofshelden. Deze organisatie zet zich in voor het doorgeven van het Evangelie door middel van sportactiviteiten. Dit zijn de rekeningnummers waar u uw bijdrage naar kunt overmaken.
Diaconie: NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen. Kerkrentmeesters: NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen.

Er is gekozen om hierin samen op te trekken met onze gereformeerde broeders en zusters. Dit houdt in dat beide kerken één dienst per zondag zullen verzorgen en we met elkaar mee luisteren. Dit kan via de website www.kerkdienstgemist.nl of door de Lukasontvanger af te stemmen op kanaal 2.


ONDER DE AANDACHT


Privacywetgeving: In verband met de nieuwe Privacywetgeving en de onduidelijkheden hierover bij veel instanties, zullen we voorlopig geen pastorale gegevens publiceren tot er meer bekend is over deze wetgeving. Pastorale gegevens bevatten meestal persoonlijke gegevens en die mogen niet meer zonder toestemming worden gepubliceerd


BHV: Helaas kan er zich soms iets voordoen in de kerk dat er een BHV-er nodig is. Wanneer u BHV-er bent komt u op zo’n moment wellicht als vanzelf in actie. Toch willen we als kerkenraad graag inventariseren wie er BHV-er is zodat we de namen op een rij hebben van personen die we bij een calamiteit kunnen inschakelen. Als u BHV-er (of verpleegkundige, etc.) bent, zou u dat dan willen laten weten via predikant@hervormdgenderen.nl.


Kerkradio: De kerkradio biedt een mooie mogelijkheid om mee te luisteren met de diensten. Helaas kan er zich soms een storing voordoen. Als u een storing opmerkt kunt u tijdens de dienst bellen naar De Regenboog (351203), dan kunnen we bekijken of er op dat moment iets te verhelpen valt. Buiten de diensten om kunt u het beste contact opnemen met Johan Rozemand . Schroom niet om een storing te melden; wat we niet weten, kunnen we ook niet verhelpen…


Klok luiden: Het aanspreekpunt bij de Herv. Gemeente van Genderen voor het luiden van de klok bij een overlijden is de dhr/mevr van Wijlen.(0416-351595)


Onze kerk is te vinden: