Home

image_pdfimage_print

Welkom bij de Hervormde gemeente Genderen

Goede Vrijdag 19 april: 19.30 ds. L.W. de Haan, viering Heilig Avondmaal
Kerkauto: G.J. Bax (351197)
Collecte: 1. Eigen diaconie 2. Kerk en eredienst 3. Onderhoud Regenboog. Avondmaalscollecte: Pastoraal Centrum ‘de Herberg’
Voorzang: OTH 96

Eerste Paasdag 21 april: 9.30 ds. L.W. de Haan. 18.30 ds. A.A.A. Prosman, Amersfoort
Kerkauto: 9.30 A.J. van der Velden (06-51024594), 18.30 W.D. van Wijlen (351595)
Collecte: 1. Brood voor weeskinderen 2. Kerk en eredienst 3. Onderhoud Regenboog
Kinderoppas: Sandra Bouman, Irsa van Drunen
Voorzang: 9.30 OTH 92, 18.30 OTH 98

Zondag 28 april: 9.30 Prop. A. Scheer, Huizen. 18.30 ds. L.W. de Haan, jeugddienst
Kerkauto: T. Van Mersbergen (351848), 18.30 J. Roozemond (352127)
Collecte: 1. Geloofshelden 2. Kerk en eredienst 3. Onderhoud Regenboog
Kinderoppas: Suzan Colet, Anne Oudshoorn
Voorzang: 9.30 OTH 350


ONDER DE AANDACHT


Collecte ‘Brood voor weeskinderen’: Op dit moment zijn we de koffers weer aan het pakken voor een reis naar Burundi. Het is altijd weer spannend wat we aantreffen en hoe alles nog draait in de bakkerij. Meestal heeft Dick wel een paar dagen nodig om alles weer up-to-date te krijgen, maar dan werkt alles wel weer en kan Hans de jongens weer de kneepjes van het vak leren. De afgelopen keer hebben we al even gekeken om in het ziekenhuis in Karusi een bakkerij te starten. Nu gaan we er weer heen, en hopen we dat we de plannen rond kunnen maken, zodat we deze zomer nog een container met spullen naar Burundi kunnen sturen. Ook over de registratie van het Inuka bakkerij project in Tanzania hebben we goede berichten ontvangen. Dus ook daar kunnen we misschien gaan starten. Het is bijzonder dat wij dit allemaal kunnen en mogen doen, maar wij kunnen dit niet alleen. daarom is uw bijdrage nog steeds van harte welkom. Kijk ook eens op www.inukabakery.org of www.broodvoorweeskinderen.nl Als u een gift wilt overmaken kan dit ook op NL38RABO 0128 9899 71. Uw hulp is nog steeds broodnodig!!! Alvast bedankt, Hans, Dick en Anton.


Privacywetgeving: In verband met de nieuwe Privacywetgeving en de onduidelijkheden hierover bij veel instanties, zullen we voorlopig geen pastorale gegevens publiceren tot er meer bekend is over deze wetgeving. Pastorale gegevens bevatten meestal persoonlijke gegevens en die mogen niet meer zonder toestemming worden gepubliceerd.


BHV: Helaas kan er zich soms iets voordoen in de kerk dat er een BHV-er nodig is. Wanneer u BHV-er bent komt u op zo’n moment wellicht als vanzelf in actie. Toch willen we als kerkenraad graag inventariseren wie er BHV-er is zodat we de namen op een rij hebben van personen die we bij een calamiteit kunnen inschakelen. Als u BHV-er (of verpleegkundige, etc.) bent, zou u dat dan willen laten weten via predikant@hervormdgenderen.nl.


Kerkradio: De kerkradio biedt een mooie mogelijkheid om mee te luisteren met de diensten. Helaas kan er zich soms een storing voordoen. Als u een storing opmerkt kunt u tijdens de dienst bellen naar De Regenboog(351203), dan kunnen we bekijken of er op dat moment iets te verhelpen valt. Buiten de diensten om kunt u het beste contact opnemen met J.R (352127). Schroom niet om een storing te melden; wat we niet weten, kunnen we ook niet verhelpen…


Klok luiden: Het aanspreekpunt bij de Herv. Gemeente van Genderen voor het luiden van de klok bij een overlijden is de heer Groenendijk.(0416-351316)


Onze kerk is te vinden: