Home

image_pdfimage_print


Welkom bij de Hervormde gemeente Genderen.

Diensten zondag 28 juni
9.30 ds. J.T. de Koning, Alphen a/d Rijn
18.30 GK ds. A.J. Molenaar, Woudrichem, jeugddienst

Collecten
Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de NPV (voorheen Nederlandse Patiënten Vereniging, nu kortweg NPV genoemd). Op hun website schrijven zij over zichzelf: “De NPV is een christelijke beweging. Zij erkent de Bijbel met de daarin geboden zorg voor het leven als grondslag voor al haar activiteiten. Vanuit de waarden ‘beschermwaardigheid’, ‘solidariteit’ en ‘zorgzaamheid’ vormt de NPV haar gedachtegoed over medische ontwikkelingen die vanuit de christelijke ethiek doordenking en duiding vragen. De NPV draagt haar gedachtegoed – samengevat in de lijfspreuk zorg voor het leven – uit, stelt dat aan kerk, samenleving en overheid beschikbaar en geeft dat praktisch vorm. Zo biedt de NPV vanuit christelijk perspectief houvast en uitzicht in de zorg voor het leven, vanuit de overtuiging dat elk leven beschermwaardig is vanaf het prille begin tot en met het einde.” U kunt een bijdrage voor de diaconie en de kerk overmaken naar de volgende rekeningnummers: NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen en NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen.

Verdere mededelingen zie: https://www.hervormdgenderen.nl/algemeen/voetius-genderen/

BELANGRIJK

Beste gemeenteleden,

Met de versoepeling van de Corona-maatregelen hebben we de afgelopen weken al diensten kunnen vieren met maximaal 30 gemeenteleden. We merken dat het aantal aanmeldingen nog niet heel groot is en willen u oproepen om hier gebruik van de te maken en om samen de kerkdienst te vieren en beleven. Vanaf 1 juli kunnen we maximaal 60 mensen uitnodigen en zullen we alle ochtenddiensten weer zelfstandig vieren, de avonddiensten zullen we gezamenlijk met de gereformeerde kerk en om en om in beide kerkgebouwen houden. Uitzondering hierop is zondag 12 juli waarin we als gemeente in de ochtend- en avonddienst avondmaal willen vieren. Voor de gezamenlijke diensten geldt dat beide gemeentes de helft van het aantal beschikbare plaatsen kan gebruiken. Om iedereen een kans te geven om de diensten willen we net als in juni een aanmeldingssysteem gebruiken. Via bijgevoegd  formulier kunt u per zondag aangeven welke diensten u wilt bijwonen. In de ochtenddienst zal er ook oppas zijn en elke 2e en 4e zondag zal er ook kindernevendienst (KND) zijn waarbij de kinderen dan voor de dienst al naar de kindernevendienst gaan en daar de hele dienst ook blijven. Op het formulier kunt u ook aangeven of u gebruik maakt van de oppas en/of KND. Kim van Wijlen regelt de organisatie en verwerking van het formulier. Naast het formulier kunt u ook direct contact zoeken met Kim via email ( kim_van_wijlen@hotmail.com) en telefoon ( 0622869721) en doorgeven welke voorkeur u heeft dan wordt dat ook meegenomen. Als u uitgenodigd bent voor een dienst krijgt u per mail of per brief een uitnodiging voor de betreffende dienst. Mocht u verhinderd zijn of klachten hebben (verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts) wilt u dat dan uiterlijk op vrijdagavond doorgeven dan kunnen we nog iemand anders uitnodigen voor de betreffende dienst. We hopen en bidden dat we weer met velen de diensten mogen vieren!

De kerkenraad.

Meeluisteren Hervormde kerk
Meeluisteren Gereformeerde kerk
Meeluisteren  Eethen / Drongelen
Meekijken Gereformeerde kerk (GKG2020)
Meekijken Hervormde gemeente
Aanmelden kerkdienst Hervormde gemeente Genderen

Voor het laatste nieuws klik HIER

Weeknieuws en informatie internetdiensten kerk in Genderen.
Nu de kerkdiensten in een andere vorm plaatsvinden is er ook niet op de gebruikelijke manier de collecte. U zou wel een bijdrage kunnen overmaken. De diaconiecollecte van deze zondag is volgens rooster voor Geloofshelden. Deze organisatie zet zich in voor het doorgeven van het Evangelie door middel van sportactiviteiten. Dit zijn de rekeningnummers waar u uw bijdrage naar kunt overmaken.
Diaconie: NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen. Kerkrentmeesters: NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen.

Er is gekozen om hierin samen op te trekken met onze gereformeerde broeders en zusters. Dit houdt in dat beide kerken één dienst per zondag zullen verzorgen en we met elkaar mee luisteren. Dit kan via de website www.kerkdienstgemist.nl of door de Lukasontvanger af te stemmen op kanaal 2.


ONDER DE AANDACHT


Privacywetgeving: In verband met de nieuwe Privacywetgeving en de onduidelijkheden hierover bij veel instanties, zullen we voorlopig geen pastorale gegevens publiceren tot er meer bekend is over deze wetgeving. Pastorale gegevens bevatten meestal persoonlijke gegevens en die mogen niet meer zonder toestemming worden gepublice


BHV: Helaas kan er zich soms iets voordoen in de kerk dat er een BHV-er nodig is. Wanneer u BHV-er bent komt u op zo’n moment wellicht als vanzelf in actie. Toch willen we als kerkenraad graag inventariseren wie er BHV-er is zodat we de namen op een rij hebben van personen die we bij een calamiteit kunnen inschakelen. Als u BHV-er (of verpleegkundige, etc.) bent, zou u dat dan willen laten weten via predikant@hervormdgenderen.nl.


Kerkradio: De kerkradio biedt een mooie mogelijkheid om mee te luisteren met de diensten. Helaas kan er zich soms een storing voordoen. Als u een storing opmerkt kunt u tijdens de dienst bellen naar De Regenboog(351203), dan kunnen we bekijken of er op dat moment iets te verhelpen valt. Buiten de diensten om kunt u het beste contact opnemen met J.R (0651583429). Schroom niet om een storing te melden; wat we niet weten, kunnen we ook niet verhelpen…


Klok luiden: Het aanspreekpunt bij de Herv. Gemeente van Genderen voor het luiden van de klok bij een overlijden is de dhr/mevr van Wijlen.(0416-351595)


Onze kerk is te vinden: