Home

image_pdfimage_print


Welkom bij de Hervormde gemeente Genderen.

Diensten Pinksterzondag 31 mei
9.30 GK Ds. J. van den Brink-Dekker, ds. E.J. van den Brink, ds. L.W. de Haan
20.00 Pinkstergesprek vanuit de Hervormde Kerk

Collecten
De diaconiecollecte is deze keer bestemd voor de adoptiekinderen van Woord & Daad. Ook herinneren we u graag aan de zendingsbussen die normaal gesproken bij de uitgang hangen. Wilt u ook de zending niet vergeten in uw bijdragen? Giften voor de diaconie en de kerk kunt u overmaken naar NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen en NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen.

Komende zondag is het Pinksteren! We willen van deze dienst een feestje maken voor jong en oud. Daarom is er onder de preek voor de kinderen een heuse preekbingo.  Het is super leuk en er zijn ook nog leuke prijzen te winnen!
Zo werkt het:

  1. Ga naar https://bingobaker.com/play/5614747784dc0228 en klik op de grote gele knop om een bingokaart te maken
  2. Klik op de 3 zwarte streepjes rechts onderin het scherm en druk vervolgens op ‘print’ om de bingokaart uit te printen
  3. Ga zondagmorgen tijdens de dienst naar www.menti.com en gebruik de code 90 34 55 om tijdens te preek te laten weten dat je bingo hebt! (Gebruik je voor- en achternaam)

Kerkdiensten.
Zolang de Coronamaatregelen van kracht zijn zullen er geen fysieke erediensten worden gehouden. U kunt mee luisteren via internet via één van onderstaande linken.
Meer informatie kunt u vinden op onze pagina:
https://www.hervormdgenderen.nl/nieuws/

Voor het laatste nieuws klik HIER

Meeluisteren / kijken.
De diensten vanuit het Gereformeerde kerkgebouw zijn ook via beeld met geluid te beleven via http://www.thuismeekijken.nl/ met code: GKG2020 (let op: GKG zijn hoofdletters).
Wilt u de diensten van onze kerk volgen via beeld en geluid dan kan dat via de de volgende webbrowsers: Google Chrome, Firefox en Edge (standaard binnen Windows 10). Meekijken via Internet Explorer is niet mogelijk omdat het programma dit niet ondersteunt”. Het zou kunnen zijn dat de browser “EDGE” van microsoft ook niet optimaal functioneert.

Het is aan te raden om de live stream te volgen via “FireFox” of “Chrome”. Het kan voorkomen dat de video stream een keer kan blijven hangen, dit komt omdat er een tijdelijke verbinding brug is gemaakt naar de internet aansluiting van de pastorie. Wat een oorzaak zou kunnen zijn voor het weg vallen van het beeld is dat er te weinig werk en opslag geheugen aanwezig is op uw computer; dan lopen de buffers vol en kan er geen beeld meer geladen worden.

Klik op het rode vlak om te luisteren.

Dienst Hervormde gemeente LUISTEREN
Dienst Gereformeerde Kerk LUISTEREN
Diensten Hervormd Eethen/Drongelen
LUISTEREN
Dienst Gereformeerde kerk Meekijken. GKG2020
KIJKEN

Zondagmorgen kunt u meekijken door op de groene knop te klikken.
De link van ons Youtube kanaal: KLIK HIER

Weeknieuws en informatie internetdiensten kerk in Genderen.
Nu de kerkdiensten in een andere vorm plaatsvinden is er ook niet op de gebruikelijke manier de collecte. U zou wel een bijdrage kunnen overmaken. De diaconiecollecte van deze zondag is volgens rooster voor Geloofshelden. Deze organisatie zet zich in voor het doorgeven van het Evangelie door middel van sportactiviteiten. Dit zijn de rekeningnummers waar u uw bijdrage naar kunt overmaken.
Diaconie: NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen. Kerkrentmeesters: NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen.

Er is gekozen om hierin samen op te trekken met onze gereformeerde broeders en zusters. Dit houdt in dat beide kerken één dienst per zondag zullen verzorgen en we met elkaar mee luisteren. Dit kan via de website www.kerkdienstgemist.nl of door de Lukasontvanger af te stemmen op kanaal 2.


ONDER DE AANDACHT


Privacywetgeving: In verband met de nieuwe Privacywetgeving en de onduidelijkheden hierover bij veel instanties, zullen we voorlopig geen pastorale gegevens publiceren tot er meer bekend is over deze wetgeving. Pastorale gegevens bevatten meestal persoonlijke gegevens en die mogen niet meer zonder toestemming worden gepublice


BHV: Helaas kan er zich soms iets voordoen in de kerk dat er een BHV-er nodig is. Wanneer u BHV-er bent komt u op zo’n moment wellicht als vanzelf in actie. Toch willen we als kerkenraad graag inventariseren wie er BHV-er is zodat we de namen op een rij hebben van personen die we bij een calamiteit kunnen inschakelen. Als u BHV-er (of verpleegkundige, etc.) bent, zou u dat dan willen laten weten via predikant@hervormdgenderen.nl.


Kerkradio: De kerkradio biedt een mooie mogelijkheid om mee te luisteren met de diensten. Helaas kan er zich soms een storing voordoen. Als u een storing opmerkt kunt u tijdens de dienst bellen naar De Regenboog(351203), dan kunnen we bekijken of er op dat moment iets te verhelpen valt. Buiten de diensten om kunt u het beste contact opnemen met J.R (0651583429). Schroom niet om een storing te melden; wat we niet weten, kunnen we ook niet verhelpen…


Klok luiden: Het aanspreekpunt bij de Herv. Gemeente van Genderen voor het luiden van de klok bij een overlijden is de dhr/mevr van Wijlen.(0416-351595)


Onze kerk is te vinden: