Home

image_pdfimage_print

Welkom bij de Hervormde gemeente Genderen

Diensten zondag 9 december: 9.30 ds. L.W. de Haan, viering Heilig Avondmaal. 18.30 ds. L.W. de Haan, voortzetting en dankzegging H.A.
Kerkauto 9.30 J. Roozemond (352127), 18.30 J. de Cloe (352804)
Kinderoppas Sandra Bouman, Anne Oudshoorn
Collecten 1. Steunfonds Gereformeerde Bond 2. Kerk en eredienst 3. Instandhouding predikantsplaats. Avondmaalscollecte: stichting Bartiméus.
Voorzang 9.30 OTH 147, 18.30 OTH 265


ONDER DE AANDACHT


Zie de maan schijnt door de bomen… Vorige week hebt u wellicht drie grote molshopen bij de kerk gezien, inmiddels staan in die gaten drie nieuwe bomen. Het is een afscheidscadeau van de gemeente Aalburg nu deze straks opgaat in de gemeente Altena. Symbolisch staan de drie bomen voor de drie gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Aalburg wilde ieder dorp een cadeau geven en na overleg tussen de gemeente en de dorpsraad is er besloten om deze bomen te plaatsen in Genderen, waarbij gekozen is voor de locatie bij de kerk. Voor de kenners en geïnteresseerden: de maan schijnt nu door de Pyrus calleryana ‘Chanticleer’, oftewel de sierpeer.


Uitvoering van The Passion in Genderen: Op woensdag 17 april 2019 zal, op initiatief van beide kerken in Genderen, de uitvoering van “The Passion” plaatsvinden. Naar het voorbeeld van de TV-uitvoering van de EO, zal aan de hand van Nederlandstalige muziek het Paasverhaal worden verteld. Hiermee willen wij gehoor geven aan de Bijbelse oproep tot evangelisatie en Gods Woord – mede door de laagdrempeligheid – toegankelijk maken voor alle mensen. U mag alvast noteren dat de avond begint om 18.30 uur met een inloop, de aanvang van de uitvoering is 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur en u bent welkom op het evenemententerrein Akkerstraat/van der Beekstraat. In de komende maanden zullen wij u door berichtgeving in onder andere de Nieuwsbrief en de Voetius, op de hoogte houden.

Na avonden van intensieve voorbereiding door de Kerngroep, zijn inmiddels de repetities van de band en koorleden begonnen en bereiden ook de predikanten hun bijdrage voor.

De kerngroep wordt gevormd door leden van onze beide kerken: Jeroen v.d. Stelt, Ank en Peter van der Poort, ds. Lucias de Haan, Agnes Bok, Angelique de Cloe, Marrie van der Mooren, Peter van Houweling, Danny en Marion van Olst.


Privacywetgeving: In verband met de nieuwe Privacywetgeving en de onduidelijkheden hierover bij veel instanties, zullen we voorlopig geen pastorale gegevens publiceren tot er meer bekend is over deze wetgeving. Pastorale gegevens bevatten meestal persoonlijke gegevens en die mogen niet meer zonder toestemming worden gepubliceerd.

BHV: Helaas kan er zich soms iets voordoen in de kerk dat er een BHV-er nodig is. Wanneer u BHV-er bent komt u op zo’n moment wellicht als vanzelf in actie. Toch willen we als kerkenraad graag inventariseren wie er BHV-er is zodat we de namen op een rij hebben van personen die we bij een calamiteit kunnen inschakelen. Als u BHV-er (of verpleegkundige, etc.) bent, zou u dat dan willen laten weten via predikant@hervormdgenderen.nl.


Kerkradio: De kerkradio biedt een mooie mogelijkheid om mee te luisteren met de diensten. Helaas kan er zich soms een storing voordoen. Als u een storing opmerkt kunt u tijdens de dienst bellen naar De Regenboog(351203), dan kunnen we bekijken of er op dat moment iets te verhelpen valt. Buiten de diensten om kunt u het beste contact opnemen met J.R (352127). Schroom niet om een storing te melden; wat we niet weten, kunnen we ook niet verhelpen…


Klok luiden: Het aanspreekpunt bij de Herv. Gemeente van Genderen voor het luiden van de klok bij een overlijden is de heer Groenendijk.(0416-351316)


Onze kerk is te vinden: