Home

image_pdfimage_print

Welkom bij de Hervormde gemeente Genderen

Diensten:
9.30 ds. L.W. de Haan
18.30 ds. L.W. de Haan, jeugddienst m.m.v. Rise Up
Kerkauto 9.30 L. van der Pol (351891), 18.30 R. van As  (352407)
Kinderoppas Nicole Lijftogt, Roos Kramer
Collecten 1. Jeugdwerk Genderen 2. Kerk en eredienst 3. Instandhouding predikantsplaats
Voorzang 9.30 OTH 281


ONDER DE AANDACHT


Vacatures kerkenraad: Dankbaar kunnen we vermelden dat Suzan Colet (Hoofdstraat 40) en Arjan van der Velden (Bulkstraat 1) hun verkiezing tot jeugdouderling en jeugddiaken hebben mogen aanvaarden. De bevestiging staat gepland voor de morgendienst van 1 december.


IZB Focus: In januari 2020 hopen we met IZB Focus aan de slag te gaan. Om al in het onderwerp te komen zijn er dit najaar al een vijftal themadiensten. Na ‘luisteren’ stond afgelopen zondag ‘verwondering’ centraal. In de morgendienst van 17 november zal het derde thema aan de orde komen: verlegenheid. Ondertussen wordt achter de schermen ook gewerkt om een en ander uit te denken over hoe Focus in onze gemeente(n) een plek kan krijgen. Daarvoor is een Focusteam samengesteld met leden uit de drie gemeenten. Vanuit onze gemeente zijn dat Nicole Lijftogt en Jonny Hoevenaren, samen met ds. Lucias de Haan. We hopen langzamerhand steeds iets meer te kunnen laten weten over Focus.


Privacywetgeving: In verband met de nieuwe Privacywetgeving en de onduidelijkheden hierover bij veel instanties, zullen we voorlopig geen pastorale gegevens publiceren tot er meer bekend is over deze wetgeving. Pastorale gegevens bevatten meestal persoonlijke gegevens en die mogen niet meer zonder toestemming worden gepubliceerd.


BHV: Helaas kan er zich soms iets voordoen in de kerk dat er een BHV-er nodig is. Wanneer u BHV-er bent komt u op zo’n moment wellicht als vanzelf in actie. Toch willen we als kerkenraad graag inventariseren wie er BHV-er is zodat we de namen op een rij hebben van personen die we bij een calamiteit kunnen inschakelen. Als u BHV-er (of verpleegkundige, etc.) bent, zou u dat dan willen laten weten via predikant@hervormdgenderen.nl.


Kerkradio: De kerkradio biedt een mooie mogelijkheid om mee te luisteren met de diensten. Helaas kan er zich soms een storing voordoen. Als u een storing opmerkt kunt u tijdens de dienst bellen naar De Regenboog(351203), dan kunnen we bekijken of er op dat moment iets te verhelpen valt. Buiten de diensten om kunt u het beste contact opnemen met J.R (352127). Schroom niet om een storing te melden; wat we niet weten, kunnen we ook niet verhelpen…


Klok luiden: Het aanspreekpunt bij de Herv. Gemeente van Genderen voor het luiden van de klok bij een overlijden is de dhr/mevr van Wijlen.(0416-351595)


Onze kerk is te vinden: